Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2012

dzargis
9359 db7e 500
Reposted frommlehowy mlehowy viakajuzela kajuzela

December 30 2011

dzargis
4458 fb9c
Reposted fromchair chair
dzargis
Chodzi o tą bezgraniczną pewność, że ktoś jest, że czuje to samo.
http://maxxie.soup.io/
Reposted fromcappucinoo cappucinoo viadoska doska
dzargis
8287 d6d5
Reposted fromdoska doska
dzargis
5177 be58
Reposted fromdoska doska
dzargis
3353 56d0

Olé! kurwa

Reposted frommeem meem viadoska doska
dzargis
2608 e4ab 500
Reposted fromdzaas dzaas viapapieroski papieroski
dzargis
6198 9e75
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapapieroski papieroski
dzargis
6590 1bf3
Reposted fromdoedeer doedeer viapapieroski papieroski
dzargis

Okres żałoby po mężczyźnie nie powinien być dłuższy niż jeden dzień i pół litra wódki.

http://effic.blip.pl/
Reposted fromstrophe strophe viapapieroski papieroski
dzargis
omnomnom♥
Reposted frompapieroski papieroski
dzargis
Mężczyźni kochają za coś; za uśmiech, za ciało, za intelekt, za obiad, za seks... A kobiety? Kobiety kochają, bo fajnie jest kochać, nie?
— Magda M. (kuracja)
Reposted fromgobaaby gobaaby viapapieroski papieroski
3837 0a88
Reposted fromkattrina kattrina viapapieroski papieroski
dzargis
dzargis
4022 a8f7
Reposted fromchair chair viapapieroski papieroski
dzargis
7827 a1e8
Reposted fromwidokzwenus widokzwenus viapapieroski papieroski
dzargis
0628 997b
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viapapieroski papieroski
dzargis
3993 0126
Reposted fromgoodtime goodtime viapapieroski papieroski
dzargis
 
 
dzargis
4458 fb9c
Reposted fromchair chair viadaisies daisies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...